O nás

V júni 2016 bol na Veľvyslanectve Českej republiky v Tel Avive oficiálne a s veľkým úspechom predstavený Ensemble Moscheles, pomenovaný po slávnom pražskom rodákovi Ignazovi Moschelesovi (1794 Praha – 1870 Lipsko). Ensemble Moscheles bol ale založený už v roku 2014, aby propagoval diela židovských skladateľov v Diaspóre a Izraeli. Štúdium archívov v Prahe a inde v Európe totiž objavilo veľké množstvo skladieb zabudnutých autorov (Karl Goldmark, Moritz Moszkowski, Ferdinand David, Heinrich Wilhelm Ernst, Benjamin Godard, Julius Schulhoff), ktorí boli vo svojej dobe celebritami a ich diela sa bežne hrali na najväčších svetových pódiách. Práve preto chce Ensemble Moscheles podnietiť záujem o túto hudbu. Zároveň chce európskemu poslucháčovi sprístupniť jedinečné diela súčasných izraelských skladateľov. Ensemble Moscheles naštudoval a predstavil diela súčasných skladateľov, medzi ktorých patrí Menachem Zur, Ayal Adler, Yinam Leef, Hilat Ben Kennaz, Eitan Avitsur, Uri Brener a ďalší.

Súbor tvoria:

Tomáš Tuláček / husle

Ada Slivanská / husle

Angelika Pavlechová / mezzosoprán

Klavírna spolupráca:

Alena Hučková / klavír

Henrik Szőcs / klavír

Ena Stevanović / klavír

Uri Brener / klavír

Shaked Shachar / klavír

Bio

Tomáš Tuláček - husle

Tomáš Tuláček

Tomaš Tuláček je huslista s rozsiahlym interpretačným záberom, ktorý zahŕňa okrem klasického repertoáru aj hudbu 20. storočia a súčasných autorov. Narodil sa v čase veľkej generácie profesionálnych pražských hudobníkov. Ako 10 - ročný debutoval na koncertoch a televíznych prenosoch v Poľsku, východnom Nemecku a bývalom Československu. Študoval u uznávaného prof. Jozefa Micku. Na Pražskom konzervatóriu a neskôr Pražskej HAMU študoval u prof. Nory Grumlíkovej. V roku 1983 získal štipendium a možnosť študovať u prof. Yfraha Neemana na Guildhall School v Londýne. Kompletné štúdium ukončil v Londýne, ktorý sa stal i jeho domovom na niekoľko rokov, kde sa etabloval ako umelec aj pedagóg.

Po revolúcii v roku 1993 nahral svoje prvé CD s hudbou 20. storočia a dielami autorov Gorecki, Bloch, Matthews, Foerster a Pokorný. Neskôr mu vyšlo jeho druhé CD v spolupráci s českou klaviristkou Věrou Müllerovou. Spolupracoval s hudobnými telesami ako sú Lundonia and Lichtenstein ensembles, Viotti Quartet, Oxford and Zagreb chamber orchestras. Účinkoval s anglickým klaviristom Julianom Barberom, s ktorým hral diela klasických majstrov Haydna, Vaňhala, Hummela.

V Izraeli sa predstavil so štyrmi husľovými sonátami od Vaňhala objavené v Českom múzeu hudby v Prahe. Tu sa začala aj jeho spolupráca s klaviristom Amitom Dolbergom a Izraelskými skladateľmi Ayalom Adlerom, Yinamom Leefom a.i. Tomáš prirodzene inklinuje k izraelskej hudbe, preto koncertnou činnosťou s Ensemble Moscheles prezentuje hudobnej verejnosti okrem českých menej známych skladateľov 18. storočia aj súčasných izraelských autorov.

Ada Slivanská - husle

Ada Slivanská

Ada Slivanská je absolventkou Pražského konzervatória v odbore husle a kompozícia a Karolovej univerzity, kde študovala muzikológiu. Počas štúdia založila komorný ansámbel s názvom Guarteto con flauto, s ktorým nahrala štyri CD, ktoré zazneli na domácej a zahraničnej scéne (Španielsko, Nemecko, Poľsko, Belgicko, Taliansko, USA, Japonsko). Po skončení štúdia účinkovala so Symfonickým orchestrom Bohemia a pripojila sa k Symfonickému orchestru českého rozhlasu, s ktorým zostala až do roku 1999. Niekoľko rokov spolupracovala aj s orchestrom Pražskej opery.

Od roku 1989 realizovala manažérske a hudobné aktivity. Okrem sólového a komorného účinkovania bola pedagogičkou a asistentkou dirigenta na medzinárodnom Festivale Madrid´s Boccherini 2005, Moz-artissimo 2006 a 2007 „ChamberArt“, a stala sa manažérkou niekoľkých sólových a komorných ansámblov.

Ada Slivanská je výkonnou riaditeľkou Medzinárodného hudobného festivalu Ameropa a komorných kurzov, spoluorganizátorka Hornových kurzov, Podblanický hudební podzim, kde aj vystupovala. Počas rokov 2007 až 2012 bola umeleckou riaditeľkou „Terezin International Music Centre" (TIMUC) v Českej republike. Vďaka širokému záberu jej organizačných schopností výrazne prispela k založeniu Camerata Filarmonica Bohemia chamber orchestra, kde pracuje ako manažér od jeho založenia v roku 2002.

Angelika Pavlechová - mezzosoprán

Angelika Pavlech

Angelika Pavlechová sa narodila v meste Bánovce nad Bebravou na Slovensku. Spev študovala na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Evy Pacovskej. Pokračovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku štúdiom pedagogiky spevu. Počas štúdií koncertovala s triom starej hudby Lablan a spolupracovala s univerzitným zborom Benedictus, kde ako sólistka účinkovala na Slovensku, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku a Českej republike.

Je absolventkou operného spevu na Akademii Muzycznej v Krakowe odbor Wokalno - Aktorski z triedy Ewy Wolak. V rámci štúdia na AMUZ v Krakowe stvárnila postavu Edwige v Händlovej opere Rodelinda, ktorá bola ocenená kritikou na Opernom festivale mladých v Bydgoszczy.

V roku 2015 debutovala ako Cherubin vo Figarovej svadbe v Krakowskej opere. Spolupracovala s dirigentmi ako Tomasz Tokarczyk, Rafał Jacek Delekta, či významným anglickým kontratenoristom Paulom Esswoodom.

Svoj talent si zveľaďovala počas majstrovských kurzov Evy Blahovej, Jany Pastorkovej, Jiřího Kotouče, Marie Henzelovej, Agnieszki Monasterskej, Pawła Sobierajského, Iwony Sobotky, Malgorzaty Walewskej, Doris Yaris Cross, Ryszarda Karczykowského či Piotra Kusiewicza.

Naďalej sa zdokonaľuje u renomovanej speváckej pedagogičky prof. Vlasty Hudecovej. Hosťuje v Štátnej opere v Banskej Bystrici. S Ensemblom Moscheles interpretuje diela skladateľov židovského pôvodu ako aj diela súčasných židovských autorov.

Pravidelne vystupuje na medzinárodnom hudobnom festivale Praha, klasika.., kde účinkovala ako sólistka na orchestrálnom koncerte Dvořákovej omše D dur Op. 86., v spolupráci s Pražskou filharmóniou. Českému publiku sa predstavila s cyklom Das Lied von der Erde pre 13 sláčikových nástrojov od G. Mahlera v spolupráci s indickým dirigentom Debashishom Chaudhurim. Zúčastnila sa taktiež letného operného festivalu mladých JIOM v Jeruzaleme, kde reprezentovala Slovensko v opernom gala večere pri príležitosti stého výročia založenia ČSR a 70 rokov od vzniku štátu Izrael.

Alena Hučková - klavír

Alena Hučková

Profesionálna klaviristka, ktorá sa hre na klavíri a hudbe venuje nepretržite už od svojich piatich rokov.

Narodila sa v roku 1988 v Bratislave a od šiestich rokov navštevovala triedu Aleny Klattovej v Základnej umeleckej škole E.Suchoňa v Bratislave. V tom čase si ju vzala pod krídla aj známa klavírna pedagogička Eva Fischerová-Martvoňová, ktorá vychovala niekoľko generácií skvelých klaviristov. Vďaka nej sa podarilo rozvinúť Alenin talent, čoho dôkazom je množstvo cien z národných a medzinárodných klavírnych súťaží, ako aj jej debut s Brnianskou filharmóniou vo veku trinásť rokov a následné sólistické vystúpenia so Slovenskou filharmóniou a Orchestrom Janáčkovej opery Národného divadla Brno. V štúdiu hry na klavíri pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Petra Pažického. Ich spolupráca, ktorá pretrváva dodnes, priniesla ďalšie úspechy v rôznych súťažiach a podpísala sa na hráčkinom zvuku, ktorého charakteristickým prvkom sú mäkkosť, farebnosť tónu a spevnosť. Ďalšie kroky jej hudobného vzdelania viedli na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, kde sa pod vedením Jana Jiraského zdokonalovala v klavírnej hre a zároveň sa v triede Aleny Vlasákovej vzdelávala v oblasti klavírnej pedagogiky. Počas štúdií a taktiež po nich sa zúčastnila viac ako desiatky interpretačných kurzov pod vedením vynikajúcich klaviristov, ako napr.: Matti Raekallio, Alexander Strukov alebo Eduardus Halim a i.

Štúdiá absolvovala v roku 2014, avšak pedagogickej a korepetítorskej činnosti sa venuje už od roku 2005. Počas postupného presunu do domovského mesta Bratislavy začala pôsobiť na Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave ako učiteľka hry na klavíri a korepetítorka dychových a sláčíkových nástrojov a speváckeho zboru. Tu pôsobí dodnes. Dve sezóny pôsobila aj ako korepetítorka Baletu Slovenského divadla a dodnes zastáva funkciu externého člena orchestra SND. Alena pracuje s deťmi rôznych vekových kategórií či už ako pedagóg alebo korepetítor. Jej prax však nezostáva iba tam. Je totiž vyhľadávanou komornou hráčkou a korepetítorkou aj medzi etablovanými hudobníkmi. Je rezidentnou korepetítorkou na letných majstrovských kurzoch Camerata Comorra, sprevádza umelcov na súťažiach, konkurzoch a recitáloch. Alena vystupuje v rôznych komorných zoskupeniach ako sú klavírne triá alebo duá s huslami, violou, violončelom, klarinetom, flautou, vibrafónom a i. V klavírnom duu spolupracuje s Vladimírom Šrankom. Premiérovala skladby súčasných slovenských autorov ako napr. E.Iršaia, M.Piačeka, V.Gräffingera, R.Krausa. Účinkovala na festivaloch Nitrianska hudobná jeseň, Bojnické hudobné leto a v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachu. Jej hudobný záber je však širší, o čom svedčí aj jej účinkovanie so šansónovým repertoárom na divadelných festivaloch Noc divadiel, Kračúň, či LEPfest.

Henrik Szőcs - klavír

Henrik Szőcs

Patrí medzi najmladšiu generáciu klaviristov s bohatými skúsenosťami v komornej hre. Hru na klavíri študoval na Konzervatóriu Hermann László v Székesfehérvár. Akademiu Franza Liszta v Budapešti ukončil v roku 2019 u profesorov klavírnej hry Jenő Jandó a Balázs Kecskés a obdržal diplom s vyznamenaním a špeciálnym ocenením. Komornú hudbu absolvoval u pedagógov Balázs Fülei, Márta Gulyás a Gábor Csalog. Svoje vedomosti si prehlboval už počas štúdií v rámci programu Erasmus v Musik-Akademie v švajčiarskom Basel u Claudio Martínez Mehner, Jan Schultsz a komornú hru u Francois Benda.

Ako sólista získal:
• 3. miesto na III. ročníku medzinárodnej súťaže Béla Bartóka vo Viedni
• 1. miesto na IV. ročníku Béla Bartók Piano, Viedeň
• The Pro Bartók firms Special prize at VI. International Béla Bartók Piano competition in Szeged
• Štipendiá: Bank of China Scholarship, 2018, National Higher Educational Scholarship, 2018

Zúčastnil sa majstrovských kurzov pod vedením vynikajúcich klaviristov, ako napr.: Péter Frankl, Imre Rohmann, György Pauk, Gergely, Bogányi,Tamás Vásáry, Ferenc Rados, Zoltán Kocsis, Boris Berman, Nino Jvania, Anna Jastrzebska (Maďarsko), András Schiff (Švajčiarsko), Anton Voigt, Georg Steinschaden, Avedis Kouyoumdjian, Stefan Vladar (Rakúsko)

Koncertoval v Maďarsku (Veszprém, Székesfehérvár, Budapest, Pápa), na Slovensku (Bánovce nad Bebravou) Poľsku (Opole), Švajčiarsku (Gstaad, Basel), Rakúsku (Vienna, Zell an der Pram), Číne (Shanghai), Rige (Latvia)

Henrik sa okrem koncertnej činnosti venuje korepetovaniu v budapeštianskom divadle a taktiež pedagogickej činnosti na Konzervatóriu Hermann László v Székesfehérváre, kde vyučuje hru na klavíri.

Galéria

Audio nahrávky z live koncertov:

1. A. Shitomirsky - Volkslied " As ich wolt gehat" Op. 4, No. 2

2. M. Wiesenberg "Fallen leaves"

3. M. Wiesenberg "My beloved is mine " (Song of Solomon)

4. C. Saint- Saens Aria Dalili "Mon coeur .."z opery Samson a Dalila

Video:

Uri Brener - Jewish Suite (2017) for clarinet, violin and piano live in Trencin

Uri Brener - "MEDITATION" (studio version)

Uri Brener - PSALM 13

Uri Brener - PSALM 23 live in Slovakia (Angelika Pavlech)

Ensemble Moscheles v Izraeli

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form